Privacy Voorwaarden

In het kader van onze samenwerkingen verwerkt DES BEAUX architectes bv de overgemaakte persoonsgegevens volgens onderstaand privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Onder persoonsgegevens verstaat men o.a.: naam, voornaam, financiële en commerciële gegevens, rijksregisternummer, foto’s, adres, e-mail adres, IP adres, geslacht, geboortedatum, … Kortom, elke informatie die aan een persoon gelinkt kan worden.

Verwerker van de persoonsgegevens: DES BEAUX Architectes bv, maatschappelijke zetel te Leopoldstraat 105 – 2800 Mechelen en ondernemingsnummer 0507 646 530, Tel 0486 42 17 92 – 0479 34 10 01, Verantwoordelijke: Deborah Van Dam – Sofie Hellemans, e-mailadres: info@desbeaux.be

DES BEAUX Architectes bv verwerkt de persoonsgegevens voor volgende doeleinden: ter uitvoering van de samenwerking en de behartiging van de belangen van de persoon voor de facturatie, om de diensten, technologieën en website te analyseren, beschermen en optimaliseren, teneinde in overeenstemming te zijn met de wetten en reglementen waaraan DES BEAUX Architectes bv onderworpen is en voor administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens die DES BEAUX Architectes bv vergaart, worden opgeslagen op de hardware van DES BEAUX Architectes bv. In uitvoering van een samenwerking is het mogelijk dat de persoonsgegevens moeten worden gedeeld met derden zoals aannemers, administratieve diensten en andere noodzakelijke ontvangers. DES BEAUX Architectes bv stelt alles in het werk opdat derden de gedeelde persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

DES BEAUX Architectes bv verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 van de Algemene Gegevensverordening, namelijk op grond van: de toestemming, de noodzakelijkheid voor overeenstemming met wettelijke verplichtingen, de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de samenwerking, en noodzakelijkheid voor de legitieme belangen.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De persoon heeft volgende rechten: recht op toegang en inzage, recht op verbetering, verwijdering en beperking, recht van verzet, recht van gegevensoverdracht, en recht van intrekking van de toestemming. De persoon kan deze rechten uitoefenen door een e-mail met het verzoek te richten aan info@desbeaux.be.

Hoe lang DES BEAUX Architectes bv de persoonlijke gegevens bijhoudt, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van de wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiode: hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om de diensten te verlenen?, zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?, heeft de Bouwheer toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode; en is DES BEAUX Architectes bv onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om de persoons- gegevens te bewaren?

Indien de persoon meent dat DES BEAUX Architectes bv de persoonsgegevens niet correct verwerkt kan deze persoon een klacht indien bij de verantwoordelijke of bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2.274.48.00, Fax +32(0)2.274.48.35, e- mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.